Vrbnik Music Camp 2019

I ove godine Općina Vrbnik i TZO Vrbnik po osmi će put organizirati glazbeni tečaj u Vrbniku od 6. do 14. srpnja. U proteklih sedam godina na tečajevima je prisustvovalo preko 100 djece, a polaznici su bili iz Vrbnika, Punta, Rijeke, Dobrinja, Krka te iz Amerike i, Austrije. Proteklih godina tečaju se je pridružio Grad Krk i TZ Grada Krka, te su organizirana dva završna koncerta, u Gradu Krku i u Vrbniku.

U nastavku teksta detaljan je opis tečaja:

 1.  Vrsta glazbe: pop, rock, etno glazba, jazz
 2. Instrumenti: klavir, gitara, bas gitara, bubnjevi, harmonika, truba, saksofon, klarinet, flauta i pjevanje – solističko / prateći vokal
 3. Trajanje tečaja: od subote 6. srpnja do nedjelje 14. srpnja.
 4. Raspored predavanja:
  – od 9,00 do 11,00 sati: individualni rad sa polaznicima
  – od 11,30 do 13,00 sati: zajednički satovi gdje se obrađuje skupno muziciranje, teorija – solfeggio, ritmovi, povijest glazbe, DVD prezentacije…
  Predavanja i zajedničko muziciranje dogovorit će se i prilagoditi sa samim polaznicima kako bi bili što spremniji za završni koncert.
 5. Završni koncert svih polaznika u Vrbniku: nedjelja 14. srpnja u večernjim satima
 6. Sadržaj predavanja:
  Polaznici dobivaju kompletnu naobrazbu učenja instrumenta i to na individualnim satovima na kojima se uči konkretno sviranje na instrumentu ili pjevanje, ovisno o znanju polaznika. Sudjeluju i na skupnim predavanjima, solfeggio, harmonija, zajedničko muziciranje, povijest glazbe …
  Tečajem, svaki učenik dobiva ukupno 40 – 45 sati glazbene naobrazbe.
  Svakom polazniku nastava se prilagođava ovisno o njegovom znanju i zahtjevima. Polaznik dobiva materijal za samostalan rad koji mu ostaje i nakon tečaja, te je jako bitan za daljnji muzički razvoj. Namjera tečaja je da se polaznici, osim samostalnog sviranja, upoznaju još više s glazbom kroz zajedničko sviranje, druženje i komunikaciju.
  Na kraju tečaja svi polaznici dobivaju diplomu o uspješno završenom tečaju i nastupaju na završnom koncertu.
 7. Cjelodnevni workshop i koncert
  10.7. održati će se workshop sa priznatim glazbenicima koji će održati i večernji koncert.
 8. Predavači / profesori
  Profesori su profesionalni muzičari sa iskustvom u radu na seminarima, a njihove se profile može pogledati na internetu:
  Damjan Grbac – bas gitara, solfeggio, harmonija, zajedničko muziciranje
  Sergio Kovačić – gitara, solfeggio, harmonija, zajedničko muziciranje
  Karlo Lovrić – klavir, klavijature, harmonija, zajedničko muziciranje
  Mihalj Ivković – harmonika, zajedničko muziciranje
  Pamela Grozdanić – pjevanje, solfeggio, zajedničko muziciranje
  Profesori za puhačke instrumente biti će naknadno pozvani ovisno o broju polaznika.
 9. Cijena
  Cijena tečaja sa uključenim cjelodnevnim workshop-om po polazniku iznosi 1.000,00 kn.

Voditelj tečaja: Damjan Grbac